Enter your keyword

VERRIJKING OP TOPNIVEAU

GrootZwolle gaat verder waar andere netwerken ophouden. Bij GrootZwolle ligt het accent op meer dan netwerken alleen. Het betekent verrijking, niet alleen op zakelijk niveau, maar vooral ook persoonlijk. Binnen GrootZwolle zoeken influentials en bestuurders van grote bedrijven en instellingen elkaar op en delen de behoefte aan het verbreden van kennis en persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen door het uitwisselen van ervaringen, ook door het vinden van verdieping: algemeen, zakelijk en soms ook spiritueel. Verrijking op ieder niveau!

STICHTING

Leiders onder elkaar

GrootZwolle verbindt betrokken bestuurders en ondernemers die waarde creëren en waarde waarderen. Influentials die op zoek zijn naar inhoudelijke verrijking. Mensen die elkaar inspireren met kennis en ervaring. En mensen die begrijpen dat de uitdaging voor organisaties vandaag de dag ligt in nieuwe vormen van organiseren en leren.

Masteravonden

Verdiepen, verbinden en verbreden. Het zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de masteravonden. Ieder jaar staat een aansprekend en actueel thema centraal. Tijdens vier verschillende masteravonden wordt dieper op de meest uiteenlopende thema’s ingegaan. Iedere masteravond is een spreker te gast die vaak landelijke bekendheid geniet en als specialist uitblinkt in zijn of haar vakgebied. Afgelopen jaren passeerden onder anderen Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Generaal Rob Querido, Erik Scherder, Joke Hermsen, Bas Heijne, Carlo van de Weijer en Petra Stienen de revue.

Masterclass on tour

GrootZwolle is niet alleen regionaal actief. Een keer per jaar wordt een buitenlandse stad bezocht. Een stad die een bijzondere plek binnen de mondiale geschiedenis inneemt en inspireert. Tijdens de reis wordt de cultuur geproefd, worden nieuwe ideeën opgedaan en zakelijke contacten gelegd. De masterclass on tour deed tot nu toe New York, Praag, Sint-Petersburg, Edinburgh, Brussel, Rome, Berlijn, Riga en Casablanca aan. Dit jaar gaat de reis naar Londen.

AGENDA

Lezing Joep Dohmen
bulletDonderdag 28 maart 2019
bulletvanaf 17.00 uur
bulletLocatie: Pillows Grand Hotel, Zwolle
Lezing André Wierdsma
bulletDonderdag 23 mei 2019
bulletvanaf 17.00 uur
bulletLocatie: Wadinko BV & Coperto Restobar
Lezing Jos Kessels
bulletDonderdag 19 september 2019
bulletvanaf 17.00 uur
bulletLocatie: Wordt binnenkort bekend gemaakt
Masterclass On Tour
bullet9 t/m 13 oktober
bulletLocatie: Athene
Lezing Sjoerd Slagter
bulletDonderdag 14 november 2019
bulletvanaf 17.00 uur
bulletLocatie: Wordt binnenkort bekend gemaakt
Global megatrends 2018 | Jan Willem Velthuijsen
bulletDonderdag 29 maart 2018
bullet17.00 - 21.00 uur
bulletLocatie: deltaWonen
Shift in global economic power | Fred Sengers
bulletDonderdag 17 mei 2018
bullet17.00 - 21.00 uur
bulletLocatie: deltaWonen
The Dutch identity in the 21st century | Herman Pleij
bulletDonderdag 20 september 2018
bullet17.00 - 21.00 uur
bulletLocatie: deltaWonen
Masterclass on tour
bullet27 - 30 september 2018
bulletLocatie: Londen
Banking for Food | Berry Marttin
bulletDonderdag 1 november 2018
bullet17.00 - 21.00 uur
bulletLocatie: deltaWonen
Jubileumfeest | 10-jarig bestaan GrootZwolle
bulletWoensdag 28 november 2018
bulletv.a. 17.00 uur
bulletLocatie: De Librije
Disruptie in actie | Carlo van de Weijer
bulletDonderdag 7 december 2017
bullet17.00 - 21.00 uur
bulletLocatie: deltaWonen

Nieuws

De laatste nieuwsberichten

GrootZwolle Jaarprogramma 2019

Alle bijeenkomsten die dit jaar plaatsvinden voor GrootZwolle-leden zijn gebundeld in het Jaarprogramma 2019, van masteravonden tot de Masterclass on Tour. Klik hieronder om het programma te bekijken. Jaarprogramma Groot Zwolle 2019 (web)

28 maart 2019

Lezing Joep Dohmen

Op de eerste ledenbijeenkomst van 2019 zal Prof. Dr. Joep Dohmen komen inspireren omtrent het thema 'Levenskunst'. Tot diep in de twintigste eeuw waren de meeste mensen geheel vertrouwd met een premodern, traditioneel wereldbeeld waarin moraal en levensbeschouwing een grote rol speelden. De eeuwenoude christelijke traditie verschafte hen een geheel vanzelfsprekende inkadering voor de vormgeving van hun leven. Sinds enkele decennia spreken vooraanstaande sociologen en filosofen over de 'posttraditionele' en 'postseculiere' samenleving. Markt(economie), wetenschap en technologie hebben samen met de (social) media het moderne individu in grote vaart losgemaakt uit zijn traditionele inbedding. We leven in een geïndividualiseerde en welvarende samenleving. Joep Dohmen, lector Bildung én emeritus-hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek, houdt een pleidooi voor de versterking van het modern leiderschap en van onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

Megatrends

Thema voor het programma van GrootZwolle in 2018

De wereld verandert ontegenzeggelijk in een exponentieel tempo. De transformaties die plaatsvinden worden gevoed door complexe, wereldwijde megatrends die de manier waarop we werken en leven hervormen. Het betreffen omvangrijke sociale, economische, politieke, klimatologische en technologische veranderingen. In 2018 zetten we de grootste veranderingen in de wereld van morgen op een rij en verkennen we de invloed van deze trends op het maatschappelijke, economische en commerciële landschap in Nederland. Welke gevolgen hebben zij voor onze maatschappij, onze klanten en voor onze organisaties? We werpen een blik op de toekomst en scherpen ons beeld voor de dag van morgen.

29 maart 2018

Lezing Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen is Chief Economist en partner Economic Consultancy bij PwC. Hij is als hoogleraar Finance & Control verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als Chief Economist onderzoekt Jan Willem Velthuijsen hoe wereldwijde megatrends als technologische vernieuwing, verschuiving van de economische machtsbalans en klimaatverandering zich ontwikkelen. Tijdens de GrootZwolle bijeenkomst zal Velthuijsen deze ontwikkeling verbinden aan de praktijk van bedrijven, organisaties en de regio Zwolle en ingaan op de global megatrends in 2018.

Verslagen

Verslag masteravond GrootZwolle | André Wierdsma

Grootzwolle

Verslag Masteravond GrootZwolle | Joep Dohmen

23 maart 2019

Versterking van modern leiderschap

Grootzwolle

Verslag Masteravond GrootZwolle | Berry Marttin

1 november 2018

Banking for Food

Grootzwolle

Verslag Masteravond GrootZwolle | Herman Pleij

20 september 2018

Megatrends in Nederland vanuit historisch perspectief

Grootzwolle

Bestuur

Samenstelling

Guus Janse

Guus Janse
IJsselvliet

Voorzitter

Yvo Hütte

Yvo Hütte
Logistance B.V.
Directeur

Klaas Feenstra

Klaas Feenstra
Directeur Rabobank Vaart en Vechtstreek

Groot Zwolle is voor mij een waardevol ‘ander’ netwerk binnen de regio Zwolle (en de 4 O’s) dat verdiept en verrijkt. Het levert altijd stof tot nadenken en voor een goed gesprek. Boeiende sprekers, bestemmingen, deelnemers en ontmoetingen.

Joris de Leur

Joris de Leur
Nysingh Advocaten en Notarissen N.V.
Advocaat

Penningmeester

Mienke Schinkel

Mienke Schinkel
ELLLA Academie

Secretaris

Leden

Marnix Bootsma

M.P. Bootsma
O. de Leeuw
Directeur

Groot Zwolle inspireert je om weer eens met andere ogen naar je onderneming/je omgeving te kijken als gevolg van (maatschappelijke) ontwikkelingen. Waarbij je gesprekspartners onafhankelijk zijn en geen commerciële belang bij hun verhaal hebben.

Matthe van Oord

Matthé van den Oord
VDO-Management
Directeur

 GrootZwolle betekent voor mij:
Leuke mensen waarmee je kennis en ervaring kunt delen. Zowel zakelijk als privé. Betrokkenheid partners. Interessante lezingen. Last but not least leuke en interessante studiereizen.

Winger Wiegersma

Wieger Wiegersma
Axxor
Directeur

Groot Zwolle is een netwerk dat zich voor mij kenmerkt door een hoge mate van integriteit en respect naar elkaar en het is een prikkelend en inspirerend netwerk dat aanzet tot verdieping en verbreding van denken en doen.

Bijeenkomst Groot Zwolle met Chief Economist at PwC Europe Jan Willem Velthuijsen
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 280318

Jan Nabers
De Energieke Verbinding
Directeur

Het lidmaatschap van GrootZwolle brengt me inspiratie vanwege de sprekers die we ontmoeten in kleinschalige setting op actuele thema’s. Daarnaast helpen we als leden elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het delen van het netwerk. Doordat dit in een ongedwongen en verdiepende omgeving gebeurt is het extra effectief.

Coby Zandbergen

Coby Zandbergen
Cibap
Voorzitter CvB

Marius Nijland

Marius Nijland

Yillmaz Schoen

Yilmaz Schoen

Astrid Vrolijk-de Mooij

Astrid Vrolijk-de Mooij
Stadkamer
directeur-bestuurder

Groot Zwolle is voor mij een bron van inspiratie. Sinds mijn opleiding Kunstbeleid- en management aan de Universiteit Utrecht vervulde ik diverse functies als docent, coördinator, trainer en (interim-)directeur in de publieke en non-profit sector. Wat mij drijft in mijn werk is om betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van organisaties en mensen. We leven in een continu veranderende wereld. Dat vraagt om organisaties die dynamisch en wendbaar zijn en om medewerkers die willen veranderen en daadwerkelijk dingen anders gaan doen. Hierbij vormen missie/visie/doelstelling het uitgangspunt. Bij het realiseren hiervan zullen we steeds een balans moeten zoeken tussen persoonlijke belangen en organisatiebelangen, interne en externe gerichtheid en het verleden en de toekomst.
Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken met andere partijen niet alleen noodzakelijk, maar ook inspirerend is om te komen tot innovatie. Innovatie die in deze continu veranderende wereld ervoor zorgt dat je betekenisvol blijft.

Bijeenkomst Groot Zwolle met Chief Economist at PwC Europe Jan Willem Velthuijsen
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 280318

Theo Ritsema
Nysingh Advocaten en Notarissen N.V.
Notaris

GrootZwolle is voor mij een ‘anders dan anders’-netwerk doordat er de nodige ruimte voor reflectie is. Reflectie zowel op persoonlijk vlak, alsook op maatschappelijk terrein en, natuurlijk, ten aanzien van wat voor ondernemingen werkt en niet werkt.

Bert Beun

Bert Beun
ROC Deltion College
Voorzitter College van Bestuur

Groot Zwolle is voor mij een netwerk van ondernemers en bestuurders die verbinding zoeken om elkaar en hun organisaties inhoudelijk te verrijken op verschillende terreinen. Het leereffect is groot. Hiertoe organiseert Groot Zwolle jaarlijks een aantal bijeenkomsten met bevlogen sprekers over aansprekende onderwerpen. Het thema van de bijeenkomsten van 2017 ‘samen slimmer worden’ zegt genoeg!

Een heel aantal leden van Groot Zwolle is ook lid van de Raad van Advies van Deltion of op andere wijze in verbinding met Deltion en gaat regelmatig met ons in gesprek over o.a. onze strategische visie, ons beleid en onze dienstverlening.

Jasper Vrieling

Jasper Vrieling
Vrieling Adviesgroep
Commercieel Directeur

Tijdens de Masteravonden van GrootZwolle komen goede thema’s met goede gastsprekers langs. De bijeenkomsten zijn inspirerend en nodigen uit om  met elkaar goede gesprekken en of discussies te hebben over hoe we hier als bedrijven en als mens mee om moeten en kunnen gaan. Dit levert veel mooie inzichten op van wat er in de wereld om ons heen gebeurt en wat dit voor ons betekent. De groep GrootZwollenaren is een fijne groep mensen bij elkaar. We gaan in vertrouwen met elkaar om en hierdoor hebben we open gesprekken met elkaar. We zijn meer dan ‘gewone zakenrelaties’ die elkaar af en toe tegenkomen. Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor mijn vrouw Hilda.

Rick de Jonge

Rick de Jonge
Rollepaal Holding
COO

De lezingen en activiteiten die Groot Zwolle organiseert zijn inspirerend en leerzaam, bovendien zijn de leden aangenaam gezelschap waarmee goede gesprekken gevoerd kunnen worden.

Martin Hemmink

Martin Hemmink
Hemmink B.V.
Directeur

 GrootZwolle betekent voor mij:
Inhoudelijke verrijking met inspirerende mensen in een informele setting

Wim Brink

Jan Willem Brink
Brink Holding B.V.
DGA

Het lidmaatschap van Groot Zwolle is voor mij bijzonder, omdat ik in mijn rol als investeerder en toezichthouder/commissaris, er belang bij heb om te zien welke transformaties er in de maatschappij gaande zijn en welke ontwikkelingen disruptief zijn.
Door de interessante inleiders en de onderlinge discussies blijf ik op de hoogte van de mondiale ontwikkelingen en verdiep ik mijn kennis en vind inspiratie voor mijn werkzaamheden.

Bert Oving

Bert Oving
Autobedrijf Oving
Algemeen Directeur

Groot Zwolle is voor mij een inspirerend netwerk, met ondernemende mensen die het verschil maken.

Evert Leideman

Evert Leideman
deltaWonen
directeurbestuurder

GrootZwolle biedt een mooie mix van Zwolse ondernemers en inspirerende sprekers tijdens de bijeenkomsten!

Ronald Hoeksel

Ronald Hoeksel
Baker Tilly Berk
Accountant RA

Mijn lidmaatschap van Groot Zwolle geeft mij de gelegenheid om in aanraking te komen met onderwerpen en verdiepingen waar je niet dagelijks mee bezig bent. De opgedane nieuwe inzichten kunnen je helpen om vernieuwend naar dagelijkse zaken te kijken.

Jonathan Schagen

Jonathan Schagen
Schagen Groep
DGA

Paul van Ulsen

Paul van Ulsen
Salland Engineering (Europe) B.V.
CEO & President

Contact

Wilt u meer weten over GrootZwolle? Neem dan contact met ons op via:
info@grootzwolle.nl